Зелена София

Фондация "За Оборище"

Фондация “За Оборище”

От 2011 г. фондация “За Оборище” кандидатства, печели и осъществява проекти по програма „Зелена София“ на Столична община. До сега всяка година фондацията има спечелен проект по програмата, като 2014 за първи път имаше

Фондация "За Оборище"

Фондация “За Оборище”

втори етап и бяха спечелени два проекта. Проектите по „Зелена София“ са свързани с облагородяване на околоблокови пространства. На одобрените кандидати общината предоставя по предварителен проект цветна, храстова и дървесна растителност, паркова мебел, техника и инструменти. Трудът по проектите се осъществява от доброволци. За четрите години в район Оборище сме реализирали пет проекта като водеща организация и един като партньор.

Фондация "За Оборище"

Фондация “За Оборище”

Бяха облагородени околоблоковите пространства на ул.Васил Друмев и ул. Марица; на  ул. Асен Златаров и бул. Янко Сакъзов; на  ул. Върбица,бул Янко Сакъзов и Бул Евлоги Георгиев; детска ясла филиал към 60 ОДЗ на ул Васил Друмев34;на  ул. Марагидик,

ул. Богдан и ул. Гълабец. През периода по програмата  бяха засадени 1540 бр. цветя , 1134бр. храсти, 32бр. дървета, бяха поставени 34бр пейки, 30 бр. кошчета, 23бр. кашпи, маси беседки и др. За работата по облагородяването бяха привлечени над 120 доброволци.

Тук трябва да изкажем специални благодарности за помоща на екипът на ozeleniavane.org. Една от основните цели на  проекта е осигуряване на подкрепа и включване на доброволци към фондацията както и граждани  от съседните етажни собствености в процеса на съвместно планирани, дейности по обновяването и благоустрояването на  зелените площи както и последващото им поддържане.

Фондация "За Оборище"

Фондация “За Оборище”

Ние  смятаме, че с тези проекти не само се постига подновяване на  околоблоковите пространства с което мястото ще придобие нов облик, а и ще стимулира ползвателите да повишът чувсителността  си към негативните явления като замърсяване на прилежащите площи и изхвърляне на отпадъци на неподходящи за това места. Хората които посещават  терените ще имат повече място за отдих и социални контакти.

Намеренията на фондация „За Оборище“  чрез тези и други проекти са да създаде модел на активно взаимодействие и бъдещо сътрудничество между местната власт, гражданите и неправителствените организации за гарантиране устойчивостта на мерките за подобряване условията на живот на междусъседските общности. В заключение можем да обобщим,  че работат по програма „Зелена София“ –СО през периода 2011-2014 е успешна.