Зелени Калкани

Зелени Калкани: Графити изкуството провокира училищни стени да говорят за екологични теми.

Марин Кафеджийски, фондация "За Оборище"

Марин Кафеджийски, фондация “За Оборище”

За едно лято 4-ма графити-художници ще посетят 5 региона на България, като преобразят и изрисуват 5 училищни калкана на екологична тематика.
2 български екологични организации ще осъществят проучване на регионалните проблеми свързани с местната флора и фауна и изчезващите видове в региона, като обменят и споделят опита със свои норвежки колеги.
Избраните екологични въпроси ще бъдат теми за провеждане на 5 работилници и беседи с деца, преподаватели и местни жители в региона.

Марин Кафеджийски, фондация "За Оборище"

Марин Кафеджийски, фондация “За Оборище”

През 2016 в столицата ще бъде проведен Отворен форум за обмен на опит и международни практики в областта, премиера на филма „ЗЕЛЕНИ КАЛКАНИ“ и представяне на резултатите от проекта.

Проект на Фондация „За Оборище“ в партньорство със Сдружение „140 идеи“, NINA – The Norwegian Institute for Nature Research, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Българско дружество за защита на птиците.

Екипът на “Зелени калкани”:
Артистичен екип (140 идеи): Венцислав Йосифов – Jermain, Иво Илиев – Yeto, Людмил Илиев – Teleto и Николай Петров – Glow
Оператор: Марин Кафеджийски
Ръководител на проекта: Катрин Хрусанова
Координатор: Анастасия Велева
Координатор партньорства: Александра Мицева
Координатор социална дейност и доброволци: Божидар Емануилов
ПР: Културна фондация А25
Счетоводител: Веляна Неделчева

Марин Кафеджийски, фондация "За Оборище"

Марин Кафеджийски, фондация “За Оборище”

“Зелени калкани” е инициатива на фондация “За Оборище” и се изпълнява в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа “Балкани” и Норвежки институт за изследване на природата, както и със съдействието на магазин за бои Benjamin Moore Bulgaria, сладкарско ателие Vanilla Kitchen и графити магазин Trip House. Медийни партньори на проекта са: Радио Jazz FM, списание за графити и градска култура Graffiti.bg, както и мрежата за корпоративна социална отговорност CSR България.

Марин Кафеджийски, фондация "За Оборище"

Марин Кафеджийски, фондация “За Оборище”

„Проектът „ЗЕЛЕНИ КАЛКАНИ“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“