Nationalmuseum in Stettin

Dariusz Kacprzak

Die Augenlust und das Vergnügen des Sehens

„Wir haben nicht genug Zeit zu schauen, das Betrachten braucht Zeit, ähnlich wie die Gewinnung einer Freundschaft“ – so schrieb Georgia O’Keeffe. Diese Worte der amerikanischen Künstlerin, die von der Professorin Maria Poprzęcka letztens zitiert worden sind, sollen das Motto für eine Serie der Präsentationen von Werken aus dem Bestand des Nationalmuseums Stettin sein, mit denen man bei dem Museumsbesuch eine Freundschaft anknüpfen kann. Es sind nur wenige subjektiv ausgewählte Werke von mehr als ein hundertfünfzigtausend Kunstschätzen und Denkmälern, die im Stettiner Kunst- und Kulturtempel bewahrt sind. Es ist eine Einladung diesen Kunstwerken näher zu kommen und sie sorgfältig zu betrachten, eine Anregung zur gemächlichen Freude sie zu entdecken. Zweifellos gibt es viele Wege ein Kunstwerk zu betrachten.

darek1

Die antiken Wurzeln Europas. Die Stettiner Sammlung von Heinrich Dohrn – eine Dauerausstellung der Sammlung der Kopien und Rekonstruktionen der antiken Skulpturen im repräsentativen Vestibül des Nationalmuseums Stettin am Wały Chrobrego (ehem. Hakenterrasse), Fot. G. Solecki, A. Piętak

Antyczne korzenie Europy, kolekcja kopii i rekonstrukcji rzeźb antycznych Heinricha Dohrna w holu gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego, fot. G. Solecki, A. Piętak

darek1 (1)

Das goldene Zeitalter Pommerns. Die Kunst am Hof der pommerschen Herzöge des 16. und 17. Jahrhundert – eine Dauerausstellung im Nationalmuseum Stettin – Museum der Regionalen Traditionen, Fot. G. Solecki, A. Piętak

Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku, kolekcja klejnotów i strojów książęcych dworu Grafitów, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, fot. G. Solecki, A. Piętak

***

Ciekawość oka i przyjemność patrzenia

„Nie mamy dość czasu na patrzenie, a patrzenie wymaga czasu, podobnie jak zdobywanie przyjaźni” – napisała Georgia O’Keeffe. Słowa amerykańskiej artystki, jakiś czas temu przywołane przez profesor Marię Poprzęcką, warto uczynić mottem prezentacji kilkunastu dzieł, z którymi można się zaprzyjaźnić, odwiedzając Muzeum Narodowe w Szczecinie. Ten ledwie promil subiektywnie wybranych zabytków spośród stu pięćdziesięciu tysięcy znajdujących się w murach szczecińskiej świątyni sztuki i kultury – to zaproszenie do patrzenia na dzieła sztuki, zachęta do odkrycia przyjemności niespiesznego, uważnego oglądania. Bez wątpienia sposobów patrzenia na dzieło sztuki jest wiele, dokładnie tyle, ile patrzących oczu.

Hier geht es zu den Texten Tu artykuły po polsku (texte auf Polnisch)
Poliklet, Doryphoros Poliklet z Argos, Doryphoros
Max Slevogt, L’Argentina Max Slevogt, L’Argentina
Friedrich der Grosse in Stettin Posąg Fryderyka Wielkiego w Szczecinie 
Wielki Kiermasz według Davida Vinckboonsa
Emil Orlik, Feluka na Nilu
Lovis Corinth, Portret pisarza Georga Hirschfelda i jego żony Elli, 1903
Joachim Utech, Grenadier pomorski II
Bernardo Cavallino, Św. Jan Ewangelista
August Ludwig Most, W karczmie
Max Liebermann, Portret tajnego radcy dworu Wilhelma von Bodego
Jacek Malczewski wg Böcklina, Wyspa umarłych