Z życia Polonii – Polonicus Gala 2018

Nagroda Polonicus, przyznawana przez środowiska polonijne w Niemczech, po raz pierwszy wręczona została w 2009 roku z inicjatywy Kongresu Polonii Niemieckiej. W 2011 roku powołano do życia Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus, który zarządza tą nagrodą, wyróżniającą ludzi zaangażowanych w promocję Polski w Europie i wspieranie dialogu polsko-niemieckiego. Tegoroczna ceremonia wręczenia statuetki Polonicusa odbyła się 28 kwietnia w Sali […]

Read more

2 maja – Dzień Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Read more

Polskie ślady w Niemczech

Historia Polaków w Niemczech to historia długa i o wielu obliczach. Chyba żaden inny naród sąsiedzki nie wykazał się przez ostatnie stulecia tak wielką zdolnością do przenikania przez geograficzne granice niemieckich państw i pokonywania mentalnych granic elit i społeczeństwa niemieckiego wykazując przy tym zdolności do adaptacji, integracji, a czasem i asymilacji w ramach narodu niemieckiego. Wydany właśnie przez Niemiecką Centralę […]

Read more
1 2