Dzień przyjaźni polsko-węgierskiej w Berlinie

Inicjatywa wieczoru wyszła od Stowarzyszenia Kolonya Magyar Berlin, ale realizację wieczoru wzięła w ręce wiceprzewodnicząca naszego Stowarzyszenia – Dorota Kot.

Czytali Györgi Dalos i Ewa Maria Slaska.

Wieczór prowadził Martin Jankowski (na zdjęciu po lewej), również pisarz i opozycjonista z NRD, kierownik Berliner Literaturaktion.

Utwory polskich i węgierskich kompozytorów grały trzy młode skrzypaczki ze Szczecina..

Krystyna Koziewicz napisała o spotkaniu na messengerze: Bardzo ciekawe spotkanie opozycyjnych pisarzy, którzy pozostali na swoich pozycjach… w opozycji...

Program miał przebieg następujący:

1. Martyna: Henryk Wieniawski – 3 caprice in D major
2. Powitanie i czytanie Ewy Marii Slaskiej
3. Natalia Potman: Witold Lutosławski – Recetativo
4. Czytanie György Dalos
5. Nicola: Cello
6. Dyskusja
7. Trio smyczkowe: Stanisław Moniuszko – Trio in d minor, Brahms, Tańce Węgierskie nr 5, Michał Ogiński, Polonez