EMIGRA 2016 – Konkurs Filmów

 

LOGO EMIGRA 2016

Festiwal Filmów Emigracyjnych

04.-06.11.2016 – Warszawa

Kino Kultura, Krakowskie Przedmieście 21/23
Oranżeria Muzeum Pałacu Króla  Jana III w Wilanowie

EMiGRA –  festiwal, który łączy…..

Festiwal EMiGRA jest festiwalem filmów o szeroko rozumianej tematyce emigracyjnej. EMiGRA łączy wszystkich żyjących poza granicami kraju, przekraczających konkretne i symboliczne granice. Podstawą festiwalu są filmy realizowane przez Polaków mieszkających za granicą oraz filmy o Polakach żyjących poza granicami niezależnie od narodowości ich twórców.
Tematyka – na Festiwal EMiGRA 2016 mogą być zgłaszane filmy poruszające szeroko rozumianą problematykę emigracyjną.
Konkurs filmów EMiGRA 2015                                                                                                      Na konkurs EMiGRA 2016 mogą być zgłaszane filmy dokumentalne, krótkometrażowe, animowane oraz fabularne (bez ograniczeń czasowych) zrealizowane przez filmowców profesjonalistów i amatorów wyprodukowane po 1 stycznia 2010. Filmy w konkursie oceniać będzie międzynarodowe jury. Nagrodą w konkursie są wyjazdy studyjne w Polsce oraz za granicą.
Termin zgłoszenia filmów –  do dnia 14.10.2016
Forma zgłoszenia filmu – zgłoszenia filmu na Festiwal można dokonać poprzez stronę internetową   www.emigra.com.pl (zakładka konkurs) podając link do filmu lub przesyłając wersję przeglądową filmu – preview version – wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia bezpośrednio na adres Fundacji Mediów Polskojęzycznych za Granicą W-Z.
Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą „WZ”
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    e-mail: biuro@emigra.com.pl

www.emigra.com.pl