I Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie

Sąsiedzkie partnerstwo w dziedzinie biznesu, edukacji i kultury, które ma przekuć się we wspólny sukces. To główne założenie pierwszych Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przez cztery dni Szczecin stał się centrum  transgranicznej kooperacji.

Organizatorzy zachęceni sukcesem ubiegłorocznej edycji Giełdy Kooperacyjnej „Partnerschaft und Business”, w której wzięło udział łącznie ponad 100 uczestników z Polski i Niemiec, postanowili kontynuować ten projekt przy współpracy niemieckich partnerów.

Głównym celem tegorocznego wydarzenia, które odbyło się w dniach 11-14 października, była prezentacja działań w sferze gospodarczej i biznesowej, a także społecznej, oświatowej i kulturowej. Organizatorzy uważają, że pozwoli to na umocnienie i pogłębienie sąsiedzkich kontaktów transgranicznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej. Dodatkowo organizatorzy chcieli pokazać Szczecin jako miasto, w którym kontakty gospodarcze między Polską a Niemcami sprzyjają nowym projektom i partnerstwu.

Wydarzenie miało także wzmocnić pozycję przedsiębiorstw lokalnych oraz ich ekspansję na rynek niemiecki, a także pomóc w nawiązaniu nowych kontaktów handlowych, wymianie doświadczeń oraz podkreślić atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Tegoroczne obchody Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczęły się Konferencją Współpracy oraz Giełdą Kooperacyjną „Partnerschaft und Business”. W ich ramach, omawiane były tematy związane z kształceniem językowym, kwestią bezpieczeństwa we wspólnym regionie transgranicznym, realizacją wspólnych projektów w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym oraz transgraniczną współpracą organizacji pozarządowych. Każde zagadnienie zostało zaprezentowane przez specjalistów z Polski i Niemiec.

W prezentacji oferty kulturalnej brało udział także Stowarzyszenie Partnerstwo Miast ze Szczecinem, które w ramach popołudnia filmowego w Klubie XIII Muz zaprezentowało nie tylko własną działalność, ale przedstawiło dwa projekty filmowe

1/ Film Wioletty Weiss wyprodukowany dla niemieckiej stacji TV NDR “Moje dzieciństwo w Szczecinie”, specjalnie przez nas przetłumaczony na język polski

oraz

2/ Powstający podczas warsztatów filmowych dla młodzieży prowadzonych od kilku lat przez Polską Radę Społeczną w Berlinie film  “Zeige deine Herkunft / Pokaż swoje pochodzenie”

Zdjęcie P. Antosik

W trakcie Giełdy jej uczestnicy mieli okazję nawiązania nowych kontaktów biznesowych, spotkali się też i porozmawiali m.in. z ekspertami z branży HR, a także przedstawicielami z administracji publicznej i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości.

***

Strategicznym partnerem tegorocznej Giełdy Kooperacyjnej była Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii i Pomorza-Przedniego.