Jeszcze wolne miejsca do klas 7 na rok szkolny 2018/2019

Jeszcze wolne miejsca do klas 7 na rok szkolny 2018/2019

do klas eurpejskich polsko-niemieckich w szkole

Robert-Jungk-Oberschule

Szczególna oferta dla dzieci uczȩszczających do niemieckich szkół podstawowych i znających jȩzyk polski na poziomie komunikacyjnym, dla dzieci dwujȩzycznych polsko-niemicekich oraz  dla dzieci, które przyjachały z niedawno Polski, ale znają już jȩzyk niemiecki na poziomie komunikacyjnym

Zapraszamy do nauki w naszej szkole w systemie bilingualnym.

Oferujemy:

  • możliwość zdawania matury polsko-niemieckiej
  • dwujȩzyczne polsko-niemieckie MSA w klasie 10
  • nową dydaktykȩ nauczania jȩzyków na różnych poziomach
  • ciekawe kółka zainteresowań (chór i band, studio filmowe, pszczelarstwo itd.)
  • projekty i wycieczki
  • orientacjȩ zawodową
  • współpracȩ z uniwersytetami i szkołami zawodowymi
  • współpracȩ z firmami

ZAPRASZAMY!

Image

Sächsische Str. 58, 10707 Berlin
Robert-Jungk-Oberschule,
http://www.robert-jungk-oberschule.de/