Konkurs dla dziennikarzy

Dział Prasowy Kancelarii Senatu informuje: wzorem lat ubiegłych ogłaszamy konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu.  Temat tegorocznej edycji konkursu związany jest z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

„Odzyskanie niepodległości przez Polskę w pamięci Polaków poza granicami”

 

Celem konkursu jest pokazanie jak wielkie wydarzenia historyczne przechowywane są w pamięci  Polonii i Polaków poza granicami i jaki ma to wpływ na ich życie na obczyźnie.

 

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę chcielibyśmy zainspirować dziennikarzy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy pamięć o przeszłości pomaga naszym rodakom żyć poza granicami, czy jest zobowiązaniem, a może obciążeniem.

Nasz wielki rodak Jan Paweł II uważał, że „pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

Senat chciałby wiedzieć:

– w jakim stopniu pamięć historyczna wpływa na tożsamość naszych rodaków żyjących poza granicami,  w jakim stopniu motywuje do angażowania się w sprawy polskie, do zainteresowania się Polską, do angażowania się w politykę, działalność społeczną, czy kulturalną. Czy świadomość narodowa stanowi impuls do podejmowania pracy w organizacjach polonijnych, tworzenia więzi z rodakami na obczyźnie, czy motywuje do współpracy z krajem przodków i do obrony dobrego imienia Polski.

– czy z pokolenia na pokolenie przekazywana jest pamięć o wydarzeniach historycznych, czy dla młodych ludzi ma znaczenie to, że ich pradziadkowie, dziadkowie walczyli, ginęli lub byli zmuszeni szukać bezpiecznego domu poza granicami Polski.  Jak tamte wydarzenia zapisały się w pamięci Polonii, a jak w pamięci Polaków poza granicami.

 

Senat chce pobudzić do refleksji nad pamięcią historyczną, tożsamością narodową, nad dziedzictwem doświadczeń minionych pokoleń. Te refleksje pozwolą Senatowi zastanowić się, co można w kraju zrobić dla utrwalenia pamięci historycznej, wzmocnienia więzi z Polakami żyjącymi z dala od ojczyzny, dla budowania wspólnoty narodowej.

 

Centrum Informacyjne Senatu

Dział Prasowy

Kancelaria Senatu

  1. Wiejska 6

00-902 Warszawa

Tel. 22 694 95 22

Fax. 22 694 90 26