Majowa poezja jesienią

Pogoda jak w maju,
choć wrzesień i jesień a jednak MAJ.
Poezja z muzyką,
jak siostry dwie,
zgodne,
pogodne,
radosne,
dźwięczne i
wdzięczne:
słowom i nutom,
strofom i chwytom,
rymom i gamom
wersom i strunom
i swoim muzom
i światu.

27 września kawiarnia Ost Post w Berlinie gościła wybitnych artystów ze Szczecina, poetę Marka Maja i gitarzystę i lidera zespołu Sklep z Ptasimi Piórami – Ryszarda Leoszewskiego. Niemniej wybitna okazała się publiczność zasłuchana w poezję śpiewaną, czytaną i w ramach Translator Workshop przetłumaczoną na niemiecki. Całość moderowała w obu językach Irena Mitręga.