METROPOLEN – rozmowy o Polsce

W jesiennej edycji konferencji METROPOLEN zorganizowanej przez Allianz Bundeszentrale für politische Bildung  w dniu 21 października 2017 roku  debatowano o polskim populizmie, który zaczyna maszerować do innych krajów europejskich. Na ten i inne tematy związane z przemianami społeczno-politycznymi w Niemczech i Polsce po roku 1989 dyskutowali polscy i niemieccy politolodzy, kulturoznawcy, aktywiści i eksperci ds stosunków międzynarodowych. Polska i jej społeczeństwo, jako naród w obrębie Wspólnoty w Niemczech stały się punktem wyjścia do zorganizowania konferencji, która była okazją do przybliżenia aktualnych wydarzeń w Polsce z różnych perspektyw. W debatach panelowych udział wzięli: aktywistka, feministka Agnieszka Grzybek, kulturoznawca – prof .dr Jan Sowa i dr Bartek Pytlas, ekspert ekonomiczny – dr Marcin Kędzierski, analityk berliński Kai Olaf Lange, dr Renta Mieszkowska-Norken i inni. Omawiane były nie tylko kwestie polityczne, ale także gospodarcze, społeczne i kulturowe. Spotkanie poprowadziła znana w środowisku berlińskim Katarzyna Wielga-Skolimowska.

 

Polska i Niemcy w ostatnim czasie,  jako dwa kraje sąsiedzkie mało ze sobą rozmawiają. Właściwie – stwierdzili w panelu rozmówcy – patrzymy się na siebie przez pryzmat doniesień prasowych, które w Niemczech obserwowane są  z dużym niepokojem. Po okresie transformacji ustrojowej w 1989 roku, kiedy naród polski zdecydował się na kurs pro europejski, w ostatnich dwóch latach umocnił się radykalizm i konfrontacyjny kurs polityczny, odwracający się plecami do Unii.

Także w stosunku do Niemiec powróciły resentymenty antyniemieckie, co spowodowało wyraźne  ochłodzenie w relacjach polsko-niemieckich.

W ciągu dwóch lat po przejęciu władzy przez PIS do głosu doszli wszelkiej maści populiści – żelazny elektorat partii rządzącej, stosujący narrację godnościową tzw. polityką wstawanie z kolan. Pozostałe części społeczeństwa (określane przez władzę jako gorszy sort) starają się bronić demokracji, ale jakoś nie potrafią się przeciwstawić dominacji władzy.  Odnosi się wrażenie, że oddano wolność, czekając nie wiadomo na co? Opozycja w swej różnorodności i  braku charyzmatycznego lidera, a tacy byli Wałęsa, Kuroń, Mazowiecki, niewiele jest w stanie zmienić.

Co było najbardziej zaskakujące w wypowiedziach ekspertów to fakt, że w dość ostrożny sposób przedstawiali aktualną sytuację w Polsce. Czasami odnosiło się wrażenie, że celowo unikali nadinterpretacji zdarzeń i faktów w  obawie przed spodziewanymi atakami ze strony prawicowych uczestników konferencji? Albo, kierowały nimi obawy przed konsekwencjami takich wystąpień, lęk przed ewentualnymi represjami  w Polsce?

W końcu każdy z panelistów, pracując na państwowej posadzie, musiałby się liczyć z konsekwencjami służbowymi za otwarte głoszenie swoich poglądów. Niestety, ale prawdą jest, że represyjna władza fałszywie pojmuje wolność słowa, co stało się poważnym zagrożeniem dla bytu niejednego obywatela Polski. Jednym słowem dialog władzy ze społeczeństwem przestał  istnieć, no, może jedynie ostał się tam, gdzie władza zwraca się do własnego elektoratu. Reszta  społeczeństwa, tzw. gorszy sort, zabierając głos w swojej sprawie, przeniosła się na ulicę. Tak było w przypadku kontrowersyjnej reformy sądownictwa, czarnego protestu kobiet czy lekarzy rezydentów.

Ciekawy głos padł z sali. Otóż uczestnik konferencji, Arab, zapytał, skąd w Polsce wzięła się nienawiść do muzułmanów, do uchodźców, co takiego wydarzyło się, że muzułmanie są niepożądani? Niestety, nie było chętnych, by odpowiedzieć na to pytanie. To, co zostało powiedziane, było dla nas zawstydzające, okazało się, że nie znając w ogóle mahometan, Polacy traktują ich na równi z  terrorystami.

Wiele pytań i komentarzy ze strony publiczności utwierdziło przekonanie, że większość społeczeństwa poważnie niepokoi się o przyszłość Polski. Istnieje realne zagrożenie, że przyjęty twardy kurs wobec Unii i Niemiec spycha Polskę na margines Europy, czego już jesteśmy świadkami.

Podczas konferencji możliwe było przeprowadzenie bezpośrednich  rozmów z ekspertami na temat Polski.

Podczas konferencji odbył się też wieczór autorski Emilii Smechowskiej (Wir Strebermigranten), koncert jazzowy Marcina Maseckiego i wystawa „Plakatatak” prezentująca plakaty niemieckie i polskie na tematy polityczne.