Nagroda Komisji Europejskiej i Senatu Berlina „ Blauer Bär”

 

”Nie dążymy do koalicji państw, a do jednoczenia ludzi

Jean Monnet (1888- 1979)

Niebieski Niedźwiedź przyznawany jest podczas ogólnokrajowego Tygodnia Europy. Wyróżnienie otrzymują godne uznania berlińskie inicjatywy i projekty, jak również berlińczycy, którzy swoim znaczącym zaangażowaniem w honorową pracę w różnych obszarach życia społecznego i politycznego przyczyniają się do integracji Europy i jej obywateli, opowiadając się po stronie naszych wspólnych europejskich wartości.

W roku 2018 nominowana została polonijna organizacja SprachCafePolnisch e.V.  w składzie: Agata Koch – przewodnicząca, dr. Anna Mróz – zastępca, dr. Jean-Francois Renault – z-pca, Katarzyna Kruk – skarbnik, Marta Kischka – sekretarz.

Uroczystości związane z wręczaniem statuetki „Blauer Bär” odbyły się 9 maja 2018 r. w Ratuszu Berlin z udziałem: Senatora ds. Kultury i Europy dr. Klausa Lederer i Reinharda Hoenighaus z Europejskiej Komisji w Niemczech.