Niemiecka Nagroda Narodowa 2017 dla Rafała Dutkiewicza

P1070554

Niemiecka Nagroda Narodowa 2017 dla Rafała Dutkiewicza

Niemiecka Fundacja Narodowa przyznała Niemiecką Nagrodę Narodową 2017 Rafałowi Dutkiewiczowi, prezydentowi Wrocławia.

Oficjalne wręczenie nagrody miało miejsce 13 czerwca 2017 roku w Katedrze Francuskiej w Berlinie.

Rafał Dutkiewicz ma szczególne zasługi  w kształtowaniu europejskiego charakteru swojego miasta oraz wielki wkład w działania na rzecz stosunków polsko-niemieckich. Niemiecka Nagroda Narodowa jest znakiem wdzięczności wobec wszystkich Polaków, którzy działają na rzecz harmonijnego egzystowania Polaków i Niemców w zjednoczonej Europie – mówił, uzasadniając wybór, Dirk Reimers, przedstawiciel zarządu fundacji.

Niemiecka Nagroda Narodowa ufundowana w 1993 roku z inicjatywy Helmuta Schmidta, byłego Kanclerza Niemiec,  ma na celu popieranie niemiecko-niemieckiej integracji w zjednoczonych Niemczech i podkreślanie roli tego kraju, jako integralnej części Europy. Rafał Dutkiewicz dołączył do wybitnego grona wyróżnionych Niemiecką Nagrodą Narodową, jak: Tadeusz Mazowieck,  Vaclav Havel, Karl Dedecius oraz Arcybiskup Alfons Nossol.
W uzasadnieniu nagrody była mowa o tym, że Rafał Dutkiewicz zasługuje na to wyróżnienie z uwagi na „europejski profil Wrocławia oraz szczególną troskę o stosunki polsko-niemieckie. Wrocław stał się najbardziej dynamicznym i atrakcyjnym miastem Polski,  tak kulturalnie jak i gospodarczo”.

Podczas tegorocznej uroczystości wręczenia Nagrody Narodowej Niemiec laudację wygłosił Prezydent Instytutu Goethego prof. dr hab. Klaus Dieter Lehmann.

W uroczystości wzięło około 400 gości z całej Europy, w tym m.in. byli prezydenci Niemiec Joachim Gauck i Horst Köhler.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz z borszurą Ewy Marii Slaskiej i Michała Rembasa  “Nie umarłem. Ich bin nicht tot”.