Polsko – Niemiecki Dialog Obywatelski

Wiceszefowa MSW Renata Szczęch spotkała się w Berlinie ze swoim niemieckim odpowiednikiem, ministrem Brandenburgii Dietmarem Woidke 28 maja 2018 roku.


Minister Renata Szczęch – Koordynator ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej spotkała się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN z Premierem Dietmarem Woidke – Koordynatorem Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej, którzy zainaugurowali I Polsko-Niemiecki Dialog Obywatelski „Zachować spójność Europy na pograniczu”.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polsko i niemieckich instytucji oraz dziennikarze mediów. Po raz pierwszy po okresie stagnacji we wzajemnych relacjach powołanie nowej pani minister daje nadzieję na zdynamizowanie  działań. Wyzwań, jakie stoją przed koordynatorami nagromadziło się całkiem sporo, jak choćby transgraniczne połączenia kolejowe i nauka języka polskiego – to priorytety nowej koordynatorki do spraw polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej.
W najbliższym czasie, 11 czerwca, w Poczdamie dojdzie do spotkania, gdzie omawiane będą sprawy koordynacji zadań kolejnictwa, straży granicznej, pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa w rejonach przygranicznych.
Pani minister pozytywnie wyrażała się o dotychczasowych efektach, jeśli chodzi o niemiecką stronę, której wielokrotnie dziękowała za kontynuowanie dialogu na wielu płaszczyznach i podkreśliła wyraźnie, że Polska swe nowoczesne oblicze jako kraj członkowski Unii Europejskiej zawdzięcza Niemcom.


Podczas spotkania kilkakrotnie ze strony publiczności polskiej padły dość agresywne słowa w stosunku do obecnej polityki Niemców w stosunku do Polski i Polonii. Oboje politycy potraktowali te ataki spokojnie i z wyczuciem, nie wdając się w spory. Trochę szkoda, że w takich dyskusjach zawsze najsilniejszym głosem okaże się głos agresji.