Polsko – Niemieckie Dni Mediów 2019

Polsko Niemieckie Dni Mediów 2019  to sesja plenarna, panele dyskusyjne, warsztaty oraz uroczysta gala dla zwycięzców Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie uczestnictwem w konferencji przedstawicieli prasy, radia, telewizji,  portali, multi mediów obu krajów. Każdego roku licznie brali udział politycy, dyplomaci,  jednak w tym roku nie pojawiło się ich zbyt wiele i chwała im za to. Swobodna atmosfera wyczuwalna była już od  pierwszej debaty z udziałem publiczności na temat „Czy Europa rozpada się” prowadzona przez Barbarę Włodarczyk  TVP i Emily Schulteheis z Instytutu Current World Affairs w Berlinie.  Trafnym rozwiązaniem była moderacja przez przedstawicieli obydwu nacji, którzy czuwali by nie było przechyłu na tematy wykraczające poza merytoryczną dyskusję. Co prawda, trafiali się paneliści próbujący zmienić zwrotnicę na polityczne tory, jednak czujne ucho niemieckiej moderatorki  szybko sprowadzała panelistów na właściwe tory.

Czy Europa rozpada się?

W dyskusji pojawiały się głosy mało optymistyczne, a głównie ze względu na umacnianie się prawicowych i nacjonalistycznych wpływów na życie społeczne zarówno w Niemczech, jak i Polsce. Czy ten trend  zagraża Europie, czy należy z nimi walczyć czy podejmować dialog – na to pytanie nie potrafiono znaleźć konkretnej odpowiedzi. Jedno, co zostało stwierdzone, iż po prostu trzeba zaakceptować fakt, iż w społeczeństwie mamy zwolenników polityki konserwatywnej, liberalnej. lewicowej prawicowej oraz  eksterniści. Dopóki nie  ma zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa  istniejącą rzeczywistość po prostu trzeba  zaakceptować i podejmować wzajemny dialog. Z eksternistami i radykałami się nie rozmawia! – to stwierdzenie zostało nagrodzone burzliwymi oklaskami.

 

Panel „Framing i wybór tematów w dziennikarstwie” poprowadził dr Karol Fraczak   z Instytutu Socjologii Uniwersytety Łódzkiego oraz Karolin Schwarz wolna dziennikarka z Berlina.

Zarówno w Polsce, Niemczech, Europie oblicze dziennikarstwa zmienia się z kosmicznym tempie ze względu ogrom przemian zachodzących na całym świecie. Jednym z głównych zadań współczesnych mediów powinno być dostarczanie odbiorcom rzetelnych i zrozumiałych opisów rzeczywistości społecznej. Na przykładach publikacyjnych ze środowisk prawicowych w Niemczech i Polsce oraz  wzrastającego populizmu analizowano trend instrumentowania spraw publicznych. Produkcja światopoglądowo użytecznych narracji, tworzenia schematów interpretacyjnych – zdaniem lektora – stanowią najczęściej podłoże emocjonalne aniżeli jej wartość informacyjną. Rzetelność dziennikarska, misyjność mediów przestała być cnotą.

 

Uroczysta Gala Polsko – Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza  Mazowieckiego odbyła się w zabytkowym Zamku Topacz w Ślęzy pod Wrocławiem. Na Gali obecny był Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który w swoim przemówieniu mówił o Dolnym Śląsku, jako  regionie, „w którym od lat buduje się bardzo dobre relacje z Sąsiadami-Przyjaciółmi z Niemiec. Wiele nas łączy, historia i teraźniejszość, razem budujemy przyszłość w zjednoczonej Europie. O tym wszystkim warto mówić, warto pamiętać i warto doceniać nasze partnerskie relacje. Polsko-Niemieckie Dni Mediów wraz z XXII edycją konkursu przyniosły bardzo dobre prace dziennikarskie, poruszające tematykę relacji polsko-niemieckich. Dziękuję wszystkim dziennikarzom za udział w konkursie, a laureatom najlepszych prac serdecznie gratuluję”.