Szkolny Pulitzer

O stowarzyszeniu, o naszym projekcie Stöhr-Kubicki, o naszej wspaniałej współpracy integracyjnej pomiędzy IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, a uczniami szkoły specjalnej w Berlinie i uciekinierami, którzy znaleźli w Berlinie nowy dom, a w Szczecinie przyjaciół! A wszystko tak pięknie zapisane również dzięki naszej wieloletniej współpracy z redaktorem Bogdanem Twardochlebem z Kuriera Szczecińskiego oraz Urszuli i Romualdowi, nauczycielom z liceum, którzy opiekują się klasami niemieckojęzycznymi (Urszula) i gazetą szkolną IX Wrota (Romuald) – cały dodatek

SchulPulitzer1
SchulPulitzer2
SchulPulitzer3