Stettiner Carree

Odkrycie podczas wycieczki na Wieżę Telewizyjną w Berlinie. Szczeciński Kwartał