Święta – to czas składania sobie życzeń

Nie trudno zgadnąć, z czym kojarzą się Polakowi Święta Bożego Narodzenia. To przede wszystkim-bliskie spotkania przy stole, dzielenie się opłatkiem,” pierwsza gwiazdka”, prezenty pod choinką, kolędnicy, pasterka i…….zapachy, zapachy i jeszcze raz zapachy, które pamięta się przez całe życie i do których się niezmiennie tęskni.

Każdy z nas zna te piękne chwile, kiedy czekamy na pojawienie się pierwszej gwiazdki, na moment, kiedy zasiądziemy przy wigilijnym stole, kiedy podzielimy się opłatkiem. Każda wigilia wzbogaca nas wewnętrznie, kiedy jesteśmy razem ze swoimi bliskimi radując się sobą. Puste nakrycie przy wigilijnym stole to nie tylko dowód gościnności na wypadek pojawienia się nieznanego wędrowca, ale także symbol pamięci o tych, którzy zasiadali z nami, kiedyś uczestniczyli w naszym życiu przy wigilijnym stole.

To puste miejsce to jeszcze powód do innej refleksji. Refleksji nad tym, jak szczęśliwi jesteśmy, że możemy zasiąść przy suto zastawionym stole, w bezpiecznym, ciepłym domu pachnącym choinką. Jak bardzo powinniśmy być wdzięczni za to, że dane jest nam doświadczać tego podniosłego nastroju bez obawy o bezpieczeństwo, o życie, bez troski o to, czy będzie co położyć na świątecznym stole.

 

Święta to czas życzeń – zatem życzmy sobie żebyśmy potrafili cieszyć się tym, co jest powodem do radości, choćby najmniejszym, myśląc o tym, że wokoło nas jest tylu, którzy przeżywają w ten świąteczny czas tragedie i smutki nie do ukojenia. Życzmy sobie, byśmy dawali sobie tyle dobra i ciepła, ile tylko możemy, bo w tym kryje się sens naszego ludzkiego bycia razem. Żebyśmy nie zapominali okazywać sobie miłości i przyjaźni, nie pozwalając, by pęd, w jakim żyjemy, odebrał nam chwile, kiedy czas jest przystanąć, spojrzeć i zobaczyć, usłyszeć i poczuć całe bogactwo świata wokoło nas. Życzmy sobie, byśmy się nawzajem słuchali, nie zrażając się różnicami, byśmy starali się nauczyć od innych czegoś, czego nie wiemy, nie lekceważąc ich dlatego, że myślą inaczej niż my. Życzmy sobie, byśmy potrafili przyznać się do błędów. I zrobić to, co wówczas właściwe. Życzmy sobie, byśmy mieli miękkie serca i otwarte umysły, byśmy nie bali się prawdy i potrafili ją dostrzec. I byśmy dziękowali codziennie za to, co posiadamy, za ludzką przyjaźń i życzliwość, za miłość i oddanie, które są daleko ważniejsze niż podłość i zło, które także nam w życiu towarzyszą. To trudne życzenia, ale życzmy sobie, byśmy uczyli się tego, co trudne, a nie poprzestawali na tym, co już potrafimy.

Niechaj gwiazdka betlejemska, która świeci nam o zmroku,

doprowadzi Nas do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Marzeń, o które warto walczyć

Radości, którymi warto się dzielić

Przyjaciół, z którymi warto być

i Nadziei bez której nie da się żyć.

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2017