Szczecińska

Miasta partnerskie – forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. W Europie formę tę powszechnie określa się terminami: miasta bliźniaczemiasta przyjacielskie (miasta zaprzyjaźnione) lub miasta partnerskie. Poza Europą (szczególnie w krajach anglosaskich) współpracę między miastami określa się pojęciem miasta siostrzane (ang.: sister city; l. mn.: sister cities) lub bliźniacze (ang.: twin towns albo twinned towns); w krajach socjalistycznych – miasta braterskie (Wikipedia)

Ulica Szczecińska znajduje się na Weddingu.

Stelltafel_Stettiner_Grünzug (2)

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin uruchomione zostało w roku 1843. Artur Daniel Liskowacki, szczeciński autor książek o ulicach Szczecina, pisze, że “w jedną stronę jechało się cztery i pół godziny”.