VII Międzynarodowy Konkurs Literacki: Młodzież pisze wiersze

Młoda poezja wprowadza dobry nastrój

W tym roku wszystko się udało: większość młodych laureatów VII Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Modzież pisze wiersze” czytała sama swoje wiersze podczas prezentacji, której towarzyszyła muzyka na żywo: Celina Muza, szansonistka i organizatorka konkursu realizowanego od 2013 roku, przywitała serdecznie ciepłym mezzo około 70 gości, którzy zebrali się w Haus für Poesie swingując: „I`m feeling good”…

 

Prezentacji laureatów poprzedziły gorące debaty polsko-niemieckiego jury,do którego należą m.in.: pisarka Dorota Danielewicz, poeta Łukasz Szopa i tłumaczka Urszula Czerska, w których wyłoniono 29 zwycięskich wierszy. Młodzi poeci w wieku od 9 do 19 lat z 5 krajów i 25 miast nadesłali 192 wierszy autorskich w języku polskim lub tłumaczeń wierszy polskich i niemieckich –to dużo więcej, niż w poprzednich edycjach konkursu.

 

Transgraniczny konkurs literacki dla polskojęzycznej młodzieży z całej Europy organizowany jest corocznie przez dwa berlińskie stowarzyszenia – POLin Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. oraz Towarzystwo Szkolne „Oświata”. Zwycięzcy zostali zaproszeni do Berlina na weekend 20-22 września, gdzie wzięli udział w różnych warsztatach literackich, wycieczkach po Berlinie i w programie kulturalnym. Wszystkie nagrodzone wiersze zostały opublikowane w tomiku wierszy oraz w internecie pod adresem:

http://pol-in.eu/wp-content/uploads/2019/08/JSG2019web.pdf

 

VII Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze” dofinansowywany był przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Polski Instytut Kultury oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, jak i prywatnych sponsorów.

Więcej informacji: www.pol-in.eu, facebook.com/polin.ev

 

na zdjęciu: Jakub Krok, Węgrzce Wielkie, I miejsce w kategorii Ic

 

I miejsce / I. Platz

***

Maria Plewniak, (17), Luxemburg

Czasami  lubię być niewidzialna

Przezroczysta

Niezauważalna

 

Być łzą w twoim oku

Być oknem twego domu

Tak, żebyś mógł przeze mnie patrzeć

 

Przez moje myśli

Przez moje serce

Głęboko, głęboko w moją duszę

 

kategoria Ib:

Wiersz autorski w języku polskim nadesłany przez młodzież mieszkającą poza granicami Polski do lat 19.

Tekst: Karina Krawczyk

Foto: Kamila Zimmermann