W Centrum Dialogu “Przełomy”

Debata "Wolność słowa i drugi obieg – szczecińskie wydawnictwa podziemne stanu wojennego"