W Starej Rzeźni o Hermannie Stöhrze i Stanisławie Kubickim

Monika Dyker-Woźniak

18 marca w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia odbyło się wyjątkowe i niecodzienne spotkanie połączone z niezwykłym wernisażem Nie znaczy Nein – Hermann Stöhr i Stanisław Kubicki! Wydarzenie to efekt kilkuletniego projektu i pracy Ewy Marii Slaskiej ze Stowarzyszenia Stadtepartner Stettin e.V. Partnerami projektu są Kurier Szczeciński, Książnica Pomorska, Friedensbibiliothek w Berlinie. Stowarzyszenie Progressum miało zaszczyt być współorganizatorem poniedziałkowego spotkania i wernisażu.
Uczestnikami projektu byli uczniowie IX LO ze Szczecina i uczniowie szkoły specjalnej Marianne-Cohn-Schule w Berlinie, studenci i wykładowcy Wydziału Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego i uciekinierzy, zgrupowani w berlińskiej organizacji ASDIQA.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały materiały zebrane w latach 2015-2018.
Całość projektu to podkreślenie znaczenia dwóch wyjątkowych osobowości jakimi bez wątpienia byli Hermann Stöhr i Stanisław Kubicki. Sylwetki obydwu niezwykłych postaci przybliżyli zaangażowani w projekt: Ewa Maria Slaska, Bogdan Twardochleb i Jochen Schmidt, którzy w fenomenalny sposób oddali istotę i znaczenie działań oraz ideałów Hermanna Stöhra i Stanisława Kubickiego.
Ja osobiście jestem niezwykle poruszona spotkaniem, wernisażem i ogromem pracy oraz działań związanych z całym przedsięwzięciem! Uważam, że należy podkreślić znaczenie działań i osobowości Hermanna Stöhra i Stanisława Kubickiego!
Wernisaż to artystyczne prace dzieci niepełnosprawnych z Marianne-Cohn-Schule w Berlinie inspirowane twórczością Stanisława Kubickiego – niezwykłe 😍! Ale to też fotografie z różnych etapów projektu. Fotografie autorstwa Ahmada Jubeha – uciekiniera z Syrii (wspaniałe obrazy) oraz młodzieży z IX LO w Szczecinie – to jak młodzi ludzie odbierają otaczający ich świat – bezcenne!
Hermann Stöhr (1898-1940) był szczecinianinem, niemieckim działaczem społecznym, socjologiem, teologiem. Latem 1939 r. odmówił strawienia się do niemieckiego wojska, które przygotowywało się do wojny i 31 sierpnia 1939 r. został w Szczecinie aresztowany, oskarżony, skazany na śmierć i 21 czerwca 1940 r. stracony w Berlinie.
Stanisław Kubicki (1889-1942) urodził się w Hesji, był polskim poetą, grafikiem i malarzem, znanym berlińskim i poznańskim ekspresjonistą. W czasie II wojny światowej związał się z AK, działał jako łącznik, jeżdżąc między Warszawą a Berlinem. W 1941 r został aresztowany w Warszawie, uwięziony na Pawiaku i w czerwcu 1942 r zamordowany.
Z całego serca dziękuję Ewie Marii Slaskiej i liczę na więcej 😍. Ewo jesteś niezwykła!!!

Wystawę można oglądać w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia do 7 kwietnia 2019 roku