WITKACY-STRZEMIŃSKI-INGARDEN. Trzy teorie estetyczne i próba ich syntezy

Wykład dr Piotr Olszówka – urodzony w roku 1956 w Stalinogrodzie, studiował filozofię i religioznawstwo w Uniwersytecie Jagiellońskim, tam obronił pracę doktorską w roku 1985. Od roku 1986 w Berlinie, Bauhaus Archiv, FU Berlin, BTK. Tłumacz i publicysta.
13 marca 2020, godz. 18.00, w sali 2094, Uniwersytet Humboldtów, Unter den Linden 6.

Temat: “WITKACY-STRZEMIŃSKI-INGARDEN. Trzy teorie estetyczne i próba ich syntezy.”
Teoria czystej formy, unizm i fenomenologiczna teoria przeżycia estetycznego mają odmienny status poznawczy i odmienny zakres, dadzą się jednak nie tylko porównać lecz i uogólnić. Autorzy tych trzech teorii odegrali w historii nie tylko polskiej myśli i polskiej kultury doniosłe role. Na ich losy wpłynęła historia, najdonioślejsze dokonania twórcze mieli w czasach II Rzeczypospolitej. Ich inspiracje myślą niemiecką ale i awangardą rosyjską uwarunkowane są nie tylko historycznie, wojny światowe i totalitaryzmy wpłynęły na ich osobiste losy lecz i na ich twórczość.

Stanisław Ignacy Witkiewicz malował, pisał i fotografował, wszechstronność jego zainteresowań kulminuje w teorii czystej formy, łączy bowiem myślenie o teatrze
i malarstwie, ogólną teorię kultury oraz monadologię.

Władysław Strzemiński – malarz i teoretyk – to także twórca Muzeum Sztuki i zaangażowany pedagog.

 

 

 

 

Roman Ingarden poszukując ostatecznych ontologicznych odpowiedzi “po drodze” stworzył teorię miejsc niedookreślenia i – “niechcący” –
rozwiązał Husserlowski dylemat fenomenologii dotyczący wiedzy niewątpliwej.

Trzy punkty widzenia na to, co estetycznie wartościowe, pozostawiają miejsce na syntezę

Moderacja: prof. UAM dr hab. Bygida Helbig

Po wykładzie ok. godz. 19.30

W ramch Galerii UTP swoje prace przedstawi  Urszula Schwenn
Wprowadzenie: dr Piotr Olszówka

 

Będzie okazja do rozmów przy lampce wina i preclach.

Życzymy dużo przyjemności.

Rada Programowa UTP