Zarząd

Przewodnicząca:
Dorota Kot

Wiceprzewodniczący:
Alekssij Tichonov

Skarbniczka:
Christine Riedke

Zast. skarbniczki
Johanna Trümner

Członkini:
Brigitte Ungern-Sternberg

Członkini:
Monika-Dyker Woźniak

Członek:
Rober Heller

Pośrodku – przewodnicząca Dorota Kot i jej zastępca: Aleksji Tichonov
Po lewej: Brigitte von Unbgern-Sternberg, członkini Zarządu
Po prawej Christina Riedke, Skarbniczka

Poniżej
Dorota Kot z Moniką Dyker-Woźniak (naszą członkinią ze Szczecina!)


oraz Johanna Trümner i Robert Heller