Zarząd

Przewodnicząca:
Ewa Maria Slaska

Wiceprzewodnicząca:
Dorota Kot

Skarbnik:
Folker Schmidt

Zast. skarbnika

Wolfgang Wegehaupt

Członkini:
Brigitte Ungern-Sternberg

Członkini:
Plamena Malewa

Członek:
Franz Eichinger

Vosrstand-Hannelore-Wolfgang (4)-klein
U góry: stoją (od lewej) Anne Schmidt, Ewa Maria Slaska, Wolfgang Hahn (były przewodniczący), Dorota Kot, Folker Schmidt; siedzą – po lewej Hannelore Rath-Kohl, honorowa członkini Zarządu, oraz Brigitte von Ungarn-Sternberg
Poniżej: Anne, Folker i Ewa w barwach Szczecina

folker ewa anne