Współpraca polsko-niemiecka na płaszczyźnie podwórek

Współpraca polsko-niemiecka na płaszczyźnie podwórek
Mehr Sichtbarkeit bzgl. Deutsch-polnische Zusammenarbeit auf der lokalen Ebene
Learning Exchange dh. Lernwerkstatt und Austausch
Ideen
Probleme (Gentrifizierung, kurzfristige/spontane Förderungen, Schnellumsetzung)
Engagement-Management
regelmäßiger Austausch

Koordination von Engagement

Choć mieszkańcy zielonych podwórek byli w większości nieświadomi współpracy polsko-niemieckiej odnośnie zielonych podwórek, to działacze i liderzy początkowej akcji szczecińskich podwórek opowiadali o tej współpracy jako udanej i uważali ją za ważną i godną kontynuacji. Akcja zielonych podwórek Berlina była dla nich bezpośrednim impulsem do wprowadzenia podobnej akcji w Sczecinie. Ich zdaniem współpraca z sąsiadami jest bardzo potrzebna i wartościowa, wzmacnia wzajemne zrozumienie i chroni przed konfliktami:
„Mieszkamy przy samej granicy, Niemcy to nasi najbliżsi sąsiedzi, powinniśmy i musimy z nimi współpracować. Po to, by wzajemnie wyrabiać sobie obraz sąsiedniej nacji. Wtedy nie będziemy tacy chętni do konfliktów. To bardzo potrzebne, należy współpracować, realizować pozytywne projekty z Niemcami. Dobrze, by było ich jak najwięcej.”
Powyższy respondent dodaje, że należy pokazywać, a nawet przenosić na grunt polski niemieckie doświadczenia obywatelskie. Jego zdaniem akcje berlińskie są dobrym przykładem na to, że akcje mogą być rzeczywiście obywatelskie i mieć oddolny charakter. Jednak Niemcy mogą się równie dużo nauczyć od Polaków. Wymiana doświadczeń o potencjale obywatelskim jest jego zdaniem bardzo ważna, a powinna się odbywać poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, spotkań i publikacji.
Kolejny działacz widzi dużo podobieństw między Szczecinem a Berlinem, a „ta współpraca jest i być powinna”. On również stwierdził, że polskie pomysły mogą być tak samo inspirujące dla Niemców, jak te niemieckie dla Polaków:
„Przestrzeń do wymiany doświadczeń jest duża i ciekawa. W obliczu problemu gentryfikacji w Berlinie, polski model wspólnotowy być może byłby pomocny dla mieszkańców Berlina”.
Na pytanie, jakie konkretne rozwiązania berlińskie dotyczące podwórek, mógłby wykorzystać u siebie Szczecin, działacze odpowiedzieli, że zaangażowanie lokalnej społeczności, tak jak to się dzieje w Berlinie:
„Ludzie mają czuć, że to jest własne. Własnego będą pilnować, to jest bardzo ważne”.
Włączenie mieszkańców nie tylko w sprawy podwórek, ale też ogólnie miasta jest bardzo ważnym warunkiem do sukcesu różnych projektów miejskich, zdaniem działaczy. Władze miasta powinny słuchać potrzeb mieszkańców, więcej z nimi rozmawiać, a wtedy mieszkańcy będą się czuć dowartościowani, a przez to będą bardziej dbać o swoje otoczenie.
Poza tym do pozytywnej zmiany w Szczecinie, zdaniem jednego z respondentów, przyczyniłoby się również jeszcze jedno rozwiązanie niemieckie, a mianowicie więcej czasu należy przeznaczyć na tworzeniu projektów. W Polsce często dzieje się to za szybko, bo są środki, które trzeba natychmiast wydać, a tymczasem tworzenie projektów i włączenie w nie mieszkańców wymaga czasu.
Działacze wspominali też, że mieszkańcy, z którymi rozmawiali i współpracowali, lub nadal współpracują, byli również chętni do współpracy i integracji z partnerami z Berlina. Tak na przykład jedna z działaczek szczecińskich zaczęła interesować się historią poniemieckiej kamienicy w Szczecinie, gdy zaczęła tam pracować. Jej mieszkańcy to już trzecie pokolenie Polaków, którzy mieszkają w tym domu. Byli oni zainteresowani współpracą i integracją z niemieckimi partnerami. Działaczka zaczęła zatem szukać w Niemczech miast partnerskich dla Szczecina i gdy dowiedziała się, że jest nim Berlin, a Turzyn już współpracuje z Berlinem, to od razu zainteresowała się współpracą ze stolicą Niemiec. Jest otwarta na wszelkie inicjatywy.
Tylko jeden z byłych działaczy stwierdził, że potencjał współpracy polsko-niemieckiej na płaszczyźnie zielonych podwórek nie został do końca wykorzystany i potrzebne byłoby jej doprecyzowanie w przyszłości:
„Myślę, że w przyszłości trzeba doprecyzować formy tej współpracy. Aby obustronne korzyści były znane.”

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close