Berlin, stolica zjednoczonych Niemiec, jest miastem partnerskim wielu innych europejskich metropolii, w tym Warszawy. Różne dzielnice Berlina nawiązały współpracę partnerską z innymi miastami w Europie i na świecie. Na przykład Friedrichshain-Kreuzberg od 15 lat jest miastem partnerskim Szczecina.

Friedrichshain-Kreuzberg utrzymuje w sumie dziesięć umów partnerskich w Republice Czeskiej, Europie Wschodniej i za granicą. Każde miasto partnerskie opowiada swoją własną historię i daje partnerom możliwość spojrzenia poza własne horyzonty.

Wspólną cechą wszystkich porozumień partnerskich jest to, że są one głównie pielęgnowane i kształtowane poprzez zaangażowanie obywatelskie. W ten sposób każda umowa partnerska znajduje się pod opieką stowarzyszenia partnerskiego. Stowarzyszenia chętnie udzielą dalszych informacji i zapraszają mieszkańców powiatu do aktywnego współtworzenia i ożywiania projektów partnerskich.

Związek Miast Bliźniaczych Friedrichshain-Kreuzberg e. V.

Związek Miast Bliźniaczych Stettin e. V.

Twinning Association Kadiköy e. V.