Własne projekty

Krótki wniosek o dofinansowanie działań w ramach partnerstwa miast Szczecin - Berlin

Grupa docelowa:

Wsparcie finansowe dla małych projektów kierujemy z reguły do wolontariuszy i grup nieformalnych oraz stowarzyszeń non-profit Szczecina i Berlina, które chcą realizować własne, niskoprogowe pomysły o społecznej wartości dodanej, np. porozumienie międzynarodowe, praca z młodzieżą, współpraca transgraniczna. Pomysły powinny być związane ze Szczecinem/Pomorzem/Kreuzbergiem-Friedrichshain. Chętnie nawiążemy też kontakty ze Szczecina.

Małe, lokalne, sąsiedzkie podmioty i nieformalne grupy mają wielki potencjał, by naprawdę coś zmienić, ale często ich zasoby są mocno ograniczone, roczne budżety niskie, a finansowanie niezabezpieczone.
Przeczytaj też nasz statut, jakie są nasze cele. Priorytety stowarzyszenia i wasze działania powinny być w harmonii.

Kwota dofinansowania:

Rocznie chcielibyśmy zapewnić następujące pakiety:
4x 300 euro 4x 500 euro

Co będzie finansowane?

Głęboko wierzymy, że możemy osiągnąć więcej poprzez finansowanie wspaniałych projektów i inicjatyw, które nie otrzymują wsparcia z innych miejsc. Co zatem jest możliwe? Grupy samopomocowe, dokumentacja pracy badawczej, wycieczka do/okolice Szczecina, wieczory filmowe, wieczory tematyczne/wykłady, wystawy itp.

Możliwe koszty:

Koszty podróży.
Opłaty (wykładowcy/prelegenci/koordynatorzy/tłumacze)
Koszty materiałowe (druk, materiały)
Wynajem

Jeśli Twój projekt przekracza nasze możliwości finansowania, mimo wszystko skontaktuj się z nami! Chętnie udzielimy Ci wsparcia w postaci porad, informacji o innych możliwościach finansowania i naszej sieci kontaktów.

Tutaj znajduje się formularz dla szkicu Twojego projektu. Gruntowne planowanie finansowe jest niezbędne – w linku znajduje się wzór planu finansowego. (Dokumenty do pobrania sa także tutaj). Prosimy o 5% wkładu własnego (np. darowizna).

Zbieramy pomysły do 25. maja 2023 r.

Pytania: info@staedtepartner-stettin.org

Nie masz jeszcze wszystkich doświadczeń lub umiejętności do wdrożenia? Nie ma problemu! Pomożemy Ci i znajdziemy odpowiednich pomocników np. grafików/ki, informatyków czy tłumaczy/ki!
Dołącz do nas jako zespół min. 2 osob – im więcej osób weźmie udział w realizacji, tym łatwiejsze i spokojniejsze będzie dla Ciebie i was wdrożenie.

ps. Nie akceptujemy rasistów, faszystów, homofobów. Działania polonijne nie są naszym zadaniem. Chętnie udzielamy informacji, kto jest odpowiedzialny za np.  dwujęzyczność, wspieranie kultury i sztuki w Berlinie działających grup polskich  i spotkania polskiej diapory.