Nasza historia

Partnerstwo miast pomiędzy Szczecinem i berlińską dzielnicą Kreuzberg (administracyjne nazywany od 2001 roku Friedrichshain-Kreuzberg) istnieje już od 1996 roku. Postawiliśmy sobie za cel nadanie temu partnerstwu intensywniejszy charakter, w związku z czym w roku 1997 powołaliśmy do życia w dzielnicy Kreuzberg nasze stowarzyszenie noszące nazwę “Städtepartner Stettin e.V.” (Partnerzy miasta Szczecin).

Od tego momentu zorganizowaliśmy rocznie wielokrotnie (zamieniłabym na „regularne”, to wielokrotnie jakos tak haczy podczas czytania) spotkania członków i przyjaciół naszego stowarzyszenia w Szczecinie oraz spotkania dla szczecinian w Berlinie. Motywem przewodnim tych spotkań było poznanie się miast partnerskich, ludzi aktywnych w Szczecinie oraz szczecińskich stowarzyszeń o charakterze dzielnicowym. Prowadzimy poradnictwo oraz wspieramy wszystkich, którzy chcą się zaangażować we współpracę polsko-niemiecką na płaszczyźnie komunalnej oraz realizować własne projekty.

 

Nasze działania koncentrujemy na:

 • pośredniczeniu w nawiązywaniu kontaktów między pasującymi do siebie grupami w Szczecinie i Berlinie
 • współpracy z organizacjami aktywnymi w obszarze polsko-niemieckim
 • poradnictwie oraz wsparciu w trakcie spotkań ponadgranicznych
 • organizowaniu tłumaczy oraz przewodników w Berlinie i Szczecinie

Poza tym:

 • organizujemy wycieczki i podróże poznawcze do Szczecina i okolic przy udziale przewodników znających okolice
 • proponujemy seminaria dotyczące tematów polityki komunalnej
 • udzielamy informacji o wydarzeniach w ramach partnerstwa miast np. Dni Morza Bałtyckiego, Bazar na Blumenallee, Dni Niemiecko-Polskie
 • oferujemy informacje dotyczące wymiany młodzieżowej, zmian w urbanistyce miast oraz o wydarzeniach kulturalnych
 • prowadzimy prace o charakterze politycznym w ramach kooperacji działań ponadgranicznych

 

Doradzamy również przy rozwijaniu konceptów warsztatów na poniższe tematy:

 • Historia, rozwój miast
 • Kształcenie polityczne
 • Planowanie regionu i miast
 • Rola kobiet w społeczeństwie, na rynku pracy oraz w kontekście polsko-niemieckim

 

Oraz spotkania pomiędzy:

 • Seniorami
 • Młodzieżą
 • Przedstawicielami urzędów
 • Studentami
 • Fachowcami (nauczyciele, naukowcy)

 

Nasze formaty

Rozwijanie sprawności posługiwania się językami obcymi:

– Dwujęzyczne spotkania, porozumienie między narodami dotyczące języka i kultury,
w razie potrzeby z tłumaczem

 • Wymiana:
  Podróże dokształcające
 • Udział obywateli:
  Partnerstwo pomiędzy Berlinem i Szczecinem jest dla nas szczególnie ważne. Zapraszamy każdego, kto chciałby zaangażować się w ramach naszego projektu dotyczącego polsko-niemieckiej przyjaźni
 • Warsztaty:
  Kształcenie polityczne, wspólna historia i różnice kulturowe
 • Oprowadzenie po mieście:
  Lokalne wycieczki mające na celu wspólne poznanie danej dzielnicy/kwartału mieszkalnego

 

 • Tłumaczenia:
  Chętnie służymy pomocą! Nasi kompetentni i zmotywowani tłumacze przykładają się z radością do polsko-niemieckiego porozumienia