Otwarte spotkanie Zarządu

Kolejne otwarte spotkanie Zarządu odbędzie się 10.04.2024 o 17.30 w Ratuszu Kreuzberg, Yorckstr. 4-11, w sali 912. Zapraszymy wszystkich zainteresowanych!

Walne zebranie członków stowarzyszenia

15 maja 2024 o godz. 18.00 w sali 912 w ratuszu Kreuzberg, Yorckstraße 4-11, odbędzie się nasze walne zebranie wraz z wyborami do zarządu. Prosimy o liczne przybycie!

Zaproszenia z naszym porządkiem obrad zostaną również rozesłane mailem.
Prosimy o krótkie potwierdzenie uczestnictwa.

Tag, link, email, tekst – wszystko jest dozwolone! Odezwij sie do nas!