Co robimy i dlaczego

Jak to robimy

Aktualności

Stwarzamy możliwości wspólnych działań, przy których spotykają się ludzie z różnych kultur i środowisk. Wymiana opiera się na ciekawości, proaktywnej postawie i otwartości. Wspieramy aktywną i różnorodną współpracę pomiędzy Berlinem, Szczecinem i Sofią w celu wzmocnienia więzi społecznej, wzajemnego szacunku i otwartości. Naszym celem są partnerskie relacje ludzi z tych trzech krajów. Dostarczamy impulsów i realizujemy naszą wizję i wartości społeczeństwa tolerancyjnego ponad granicami, aby umożliwić współistnienie międzykulturowe w dłuższej perspektywie.

Różnorodność formatów: oprowadzania po mieście, wymiany młodzieżowe, spotkania seniorów, cykle czytelnicze, festiwale – dla każdego/dla każdej coś! W ten sposób powstają nowe przyjaźnie, współpraca gospodarcza oraz projekty artystyczne. Sport, sztuka, historia – to niektóre z dziedzin, które pomagają przełamywać uprzedzenia. Rozwijając międzynarodowe, dwu – oraz wielojęzyczne społeczności, promujemy otwarte społeczeństwo.

 

Newsletter 01/2024

                                   Newsletter 02/2024

Nowy Zarząd

 

Projekty

Nasze zasady

Nasza praca jest określona przez jasną misję oraz wartości. Współpraca ewoluuje, zmienia swoje formaty, angażuje coraz więcej osób. Jesteśmy w ciągłym rozwoju. Istnieją pewne wartości, którym hołdujemy:

Autentyczność, międzykulturowość, uczciwość, transgraniczność i międzypokoleniowość, non-profit.

Od pracy z młodzieżą aż po przestrzeń do dyskusji na tematy historyczne, dobrej jakości współpraca polsko-niemiecka, wielojęzyczne wspieranie porozumienia między narodami

Od współpracy na poziomie lokalnym poprzez współpracę z instytucjami oraz szczecińskimi/pomorskimi organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

Partnerzy