Städtepartner Stettin to organizacja, która stara się „ukulturalnić” i „uświatowić” Szczecin poprzez promowanie współpracy z Berlinem, która dla tego miasta była czymś zupełnie naturalnym przez stulecia i bez której miasto jest trochę samotna wyspa.

Współpraca polsko-niemiecka jest istotna ponieważ to jedno z najbogatszych i najbardziej cywilizowanych państw świata i powinniśmy nastawić się raczej na uczenie się czegoś od niż na stawianie w opozycji.

Najbardziej podobała mi się różnorodność w zakresie podejmowanych tematów i środków wyrazu