You are currently viewing Akacja

Akacja

Niedaleko Bramy Portowej, przy pomniku Kornela Ujejskiego w Szczecinie rośnie stara akacja. Przypuszczam, że akacja jest przedwojenna, a rosnąca na niej brzoza dość młoda, na pewno powojenna.

Oh, gdyby drzewa umiały mówić….nie tylko mówiłyby dwoma językami, ale opowiedziałyby nam historię tej niezwykłej przyjaźni.

Symbol tak wyrazisty, który stworzyła natura, że lepszego nie trzeba.

Zdjęcia i tekst: Ela Kargol