You are currently viewing Komputer: Zuse i jego maszyny

Komputer: Zuse i jego maszyny

Laptopy i smartfony towarzyszą nam na co dzień, trudno bez nich wyobrazić sobie dziś świat. Ale czy wiemy, gdzie i kiedy powstał pierwszy komputer? I najważniejsze, kim był wynalazca? Okazuje się, że odpowiedź znajdziemy właśnie na Kreuzbergu. Pracował tu Konrad Zuse, naukowiec, który skonstruował maszyny o nazwie Z1, Z2, Z3 i Z4. Urządzenie Z1 to komputer mechaniczny zerowej generacji, był to pierwszy programowalny komputer na świecie. Jednak najbardziej znana jest udoskonalona wersja wynalazku o nazwie Z3. Był to już działający w pełni automatyczny komputer o zmiennym programie. Konrad Zuse pracował nad swoimi komputerami ponad 80 lat temu. Pierwszą maszynę Z1 konstruował w latach 1936-1938, a słynną Z3 kilka lat później, w 1941. I choć naukowcy wskazują, że w tym czasie w kilku innych ośrodkach na świecie wynalazcy pracowali nad maszynami liczącymi, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, to właśnie Z3 Konrada Zusego uznawana jest za wzór współczesnego komputera. Dziś, w miejscu w którym pracował, na ogrodzeniu przy Methfesselstrasse 8, znajduje się tablica pamiątkowa. Co ciekawe, tablica poświęcona Konradowi Zuse znajduje się także w Polsce, w Braniewie. Mieszał tu jako dziecko w latach 1919-1924, był wówczas uczniem Liceum Hosianum. Konrad Zuse został również doceniony przez polskich naukowców i otrzymał tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Foto i tekst: Magda Rocka