You are currently viewing Rzeźba „Matka z dzieckiem” Edmunda Gomanskiego

Rzeźba „Matka z dzieckiem” Edmunda Gomanskiego

Edmund Gomansky, artysta urodzony w Szczecinie (1854 – 1930) jest autorem rzeźby „Matka z dzieckiem”. Grupa marmurowa matki ze śpiącym dzieckiem była częścią reprezentacyjnej ławki przy Andreasplatz w Berlinie. Plac zniknął z mapy miasta w latach 60. XX wieku, a marmurowa rzeźba urodzonego w Szczecinie artysty znalazła nowe miejsce w parku Friedrichshain, niedaleko pomnika „Za wolność naszą i waszą”. Szkoda, że nie jest już tak wyeksponowana jak dawniej i w stanie, który prosi o renowację.

Zdjęcia i tekst: Ela Kargol