Ważne projekty

 • Podwórka na Kreuzbergu

  Jest to zielona inicjatywa, która została zapoczątkowana na początku lat 2000. Na szczęście można to było zacząć odRegenbogenfabrik i Polskiej Rady Społecznej. Spotkania i wspólna praca odbywały się głównie w Turzynie. Dużo uwagi poświęcono nowym podwórkom i ogródkom przed domami, a także wypracowano wspólne zaangażowanie w tereny zielone.

  Wymiana i impulsy dotyczące projektowania przestrzennego na poziomie lokalnym stanowiły centralny punkt tej dwunarodowej inicjatywy.
  Osoby współtworzące projekt: Wolfgang Hahn, Christine Ziegler, Bogdan Twardochleb, Zbigniew Zaucha, Rada osiedla Turzyn, Federacja Zielonych, Artur Krzyzanski, Artur Grzeszak, Urszula Grzebowska, Grzegorz Czarnecki • Spotkania w ogrodzie przy Urbanstraße i w gościnnych ogrodach

  Spotkania pomiędzy Berlinem a Szczecinem odbywały się w ogrodach oraz komunalnych miejscach kultury i spotkań, takich jak Dom Sąsiedzki przy Urbanstraße. Gościnność okazali również członkowie stowarzyszenia, którzy w miłej atmosferze spędzili czas w ogrodzie przy smakołykach i cennych rozmowach o polityce gminnej, wydarzeniach w Berlinie i Szczecinie oraz wspólnych wycieczkach do miejsc kultury. 

 • “Green Local- Learning Exchange”. Polsko-niemiecki projekt zieleni

  Koncepcja projektu „Green Local- Learning Exchange” zakłada wymianę doświadczeń i wiedzy na temat zazieleniania podwórek w Berlinie i Szczecinie, począwszy od lat 90-tych do dziś, z uwzględnieniem planów na przyszłość. Kopiuj wklej sprzed lat, a teraz retrospekcja? Założyciele Podwórek Kreuzberg i Szczecińskiej Podwórka, którzy byli dla siebie nawzajem inspiracją, nawiązują z nami dialog i opowiadają o idei, początkach, zaletach i wadach oraz wyzwaniach, chcą wirtualnie podzielić się ze sobą doświadczeniami oraz nawzajem zainspirować. 

  Osoby współtworzące projekt: Katarzyna Bednarz, Magdalena Sikora, Katarzyna Hajduk, Natalia Prüfer,Wolfgang Hahn, Plamen Penchev, Pawel Sokolowski, Dorota Kot, Monika Dyker-Wozniak, Ewa Maria Slaska, Bogdan Twardochleb, Christine Ziegler.

 • Hermann Stöhr – Stanisław Kubicki. Dwaj pionierzy polsko-niemieckiego pojednania

  Ten trzyletni projekt rozpoczął się w październiku 2017, a zakończył w grudniu 2019. Miał być on rozumiany jako część szeroko pojętego procesu integracji (integracja przeszłości z teraźniejszością, Niemców i Polaków, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych i innych mniejszości z akceptującą kulturą, a także integracja pokoleń). Poprzez wykłady, warsztaty, wystawy i wycieczki, a nawet imprezy kulinarne organizatorzy starali się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców (w tym mediów), aby poinformować ich o życiu tych dwóch niezwykłych ludzi i pokazać, że pojednanie polsko-niemieckie, dziś tak oczywiste, jest wartością, o którą trzeba długo i wytrwale walczyć. Trwałym efektem projektu jest film Michaliny Mrozek o Hermannie Stöhrze i Stanisławie Kubickim oraz o projekcie. Film jest dostępny dla zameldowanych użytkowników: https://vimeo.com/374961110

  Osoby współtworzące projekt: Jochen Schmidt, Ewa Maria Slaska, Dr. Lidia Głuchowska, Bogdan Twardochleb (Szczecin), Wolfgang Hahn, Pastor Erich Busse, Dorota Kot

 • Projekt Graffiti

  Projekt młodzieżowy rozpoczęty w listopadzie 2001 r. w celu wymiany doświadczeń i podniesienia świadomości społecznej okazał się sukcesem. Zainteresowanie kulturą hip-hop jest wśród polskiej młodzieży bardzo duże, a sztuka graffiti postrzegana jest jako kultowa. Inicjatywa ta daje możliwość połączenia aspektów artystycznych i społeczno-pedagogicznych oraz realizacji elementu społecznej pracy z młodzieżą — zapobiegania narkomanii, uzależnieniom, przemocy — poprzez pracę z młodymi ludźmi nad konkretnymi projektami. Inicjatywa z SprayDose w ręku spotkała się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi i jednocześnie wywołała pozytywną reakcję niedoświadczonej wówczas administracji miasta w zakresie profilaktyki w pracy z młodzieżą.

 • Festiwal Dni Europy Wschodniej

  Dni Europy Wschodniej (Osteuropa-Tage) to międzykulturowy festiwal, którego celem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności w Berlinie różnych aspektów kultury, literatury i sztuki krajów Europy Wschodniej. 

  Program na lata 2019-2020 koncentrował się na demokracji i sytuacji kobiet w Polsce, Bułgarii, Czechach i Rosji. Skupia się na artystach/artystkach, autorach/autorkach i aktywistach/aktywistkach, którzy w swoich krajach pochodzenia są często krytykowani za swoje prodemokratyczne i profeministyczne poglądy. W Berlinie osoby zaproszone z Polski, Bułgarii, Czech i Rosji spotkały się w polilogu, aby promować współpracę oraz wypracować wspólne metody, dzięki którym feminizm i demokracja będą mogły (ponownie) znaleźć się w centrum tych społeczeństw.

  Strona festiwalu: https://osteuropa-tage.de/

  Osoby współtworzące projekt:

  Katarzyna Hajduk, Vihra Shopova, Dorota Kot, Plamena Maleva, Aleksej Tikhonov, Christina Russmann, Nadezhda Kurteva, Paulina Stencel, Plamen Penchev, Gabriela Koleva, Paweł Sokołowski, Ewa Maria Slaska, Iga Nowicz

 • Zelle 12 

  Berlińska Szkoła Muzyczna Friedrichshain-Kreuzberg zaprosiła 55 młodych ludzi z miast partnerskich Ingelheim, Kadıköy (Istambuł) i Szczecin (Stettin) do wspólnego projektu muzycznego „Zelle 12”. Już po raz piąty młodzi ludzie w wieku od 12 do 20 lat spotkali się na tygodniowych próbach, a następnie na trasie koncertowej we Friedrichshain-Kreuzberg. 

  Język muzyki nie zna granic. Chcemy zbadać to twierdzenie i dowiedzieć się, co dzieje się z muzyką, gdy znane teksty są śpiewane w różnych językach. Jak brzmi niemiecka piosenka pop po turecku lub turecka po polsku? Jaką rolę odgrywa język ojczysty w muzyce? Czy muzyka zmienia się poprzez język? 

  Osoby współtworzące projekt: Brigitte Ungern-Sternberg, Ewa Maria Slaska, Folker und Anne Schmidt, Monika Dyker-Wozniak, Rada osiedla Turzyn, Rada osiedla Skolwin