Porady naszych respondentów dla wspólnot sąsiedzkich, które chciałyby zazielenić swoje podwórka

  • Ważne jest zaangażowanie kilku mieszkańców i integracja sąsiedzka

Większość respondentów stwierdziło, że zorganizowanie podobnej akcji zazielenienia podwórka wymaga przede wszystkim mocnego zaangażowania kilku mieszkańców i integracji międzysąsiedzkiej. Dzięki temu pojawia się inspiracja:

„Zależy nam na tym, by sąsiedzi czuli się na podwórku jak u siebie w domu. To nie jest czyjeś, tylko nasze.”

  • Liczy się wspólny pomysł

Kolejna respondentka dodaje, że liczy się też pomysł, który powinien wypływać od samych mieszkańców:

„Ważny jest pomysł i idea wypływająca bezpośrednio od mieszkańców. Wtedy jest łatwiej zrobić coś dla swojej okolicy”.

  • Zapoczątkowanie prac 

Kilku respondentów radzi zainteresowanym mieszkańcom, którzy chcieliby zazielenić swoje podwórka:

„Żeby po prostu wzięli się do pracy.”

  • Znalezienie lidera akcji   

Pomocna okazuje się też osoba lidera, który swoim przykładem potrafi zmobilizować i zachęcić innych do współpracy. Ta osoba powinna, zdaniem jednej respondentki, sama zabrać się do pracy, aby pokazać, co jest możliwe na podwórku, a po kilku miesiącach pozostali mieszkańcy zaczną się tym interesować i włączać do akcji.

  • Odpowiednie wsparcie władz miasta lub rady osiedla 

Choć kilka osób stwierdziło, że pomoc miasta w przedsięwzięciu nie jest konieczna, to zdaniem innych odpowiednie wsparcie ze strony władz miasta lub rady osiedla może zdecydowanie pomóc mieszkańcom. Chodzi tu o autentyczną wzajemną współpracę miasta z mieszkańcami na podstawie słuchania głosów i potrzeb mieszkańców. Przykładem na taką pomocną współpracę z mieszkańcami jest stosunek Rady Osiedla Śródmieście-Zachód do akcji zielonych podwórek, która wspiera działalność mieszkańców, udziela drobnych dotacji na rośliny, ale też ich nie wyręcza.

Jeden z działaczy początkowej akcji zielonych podwórek uważa, że należy ponownie zebrać grupę gotową do akcji obywatelskiej, która małymi krokami przekona miasto, że działania obywatelskie powinny znaleźć się w centrum jego współpracy z mieszkańcami.