You are currently viewing Dzielnica Zdroje

Dzielnica Zdroje

Zdroje, dzielnica Szczecina, dawniej Finkenwalde, powiat Randow, ulica Jabłoniowa, mimo podpowiedzi internetu trudno tu trafić. W miejscu, gdzie przed laty, a konkretnie w roku 1935 Dietrich Bonhoeffer współzałożyciel Kościoła Wyznającego powołał do życia nielegalne seminarium kaznodziejskie przeciwstawiające się nazizmowi powstał Ogród Ciszy i Medytacji jego imienia. Obok drzew, buka i dębu, które pamiętają tamte czasy posadzono dwa nowe. Żywe drzewo symbolizuje walkę z nazizmem, a suche drzewo przypomina o zamknięciu w roku 1937 seminarium przez gestapo. Z budynku zostało kilka cegieł, a po torach tuż obok pędzi pociąg, tak jak pędził prawie sto lat temu. Chodząc po ścieżkach czytam myśli Bonhoeffera, aktualne w każdym czasie: „życie może być spełnione, pomimo wielu niespełnionych życzeń”, „ a prawdziwy pokój, którego oczekujemy, powstać może na ziemi tylko z pokoju między dwojgiem i trojgiem ludzi”.

Zdjęcia i tekst: Ela Kargol